ای حسین... 

          ای غم تو همدم ما

                              ای تو خود شاهد اشک و غم ما

                                                 ای به هر رنج و غمی محرم ما

                                                                           ای خجل از کرم تو کم ما...

          تو کریمی و تومولا؛تو ولی ای

                                        ای جگر گوشه ی زهرا و علی...

ای حسین...

           ای پسر خون خدا

                               ای تو روشنگر مصباح هدی

                                                 ای جمال تو بهشت شهدا

                                                                           ما و دل از تو بریدن ابدا...!

 


                                                      

عشق نوشت:قطعا هوای باغ جنان فوق العاده است...

اما هوای "کربلا" فرق میکند!

                        امام حسین   , کربلا