دفتر مشقمان                                                        

                رنگ ارغوانی می گیرد  

از صدای هل من ناصر امام عشق؛                    

                                                  بیست می گیریم     

اگرپای امتحان وسط باشد                                 

                                   مثل همکلاسی های قدیمی مان...

____________________________________________________________________        

          

پ ن:بسم رب الشهدا وصدیقین... بالاخره شروع کردیم!!!

 نقطه آغاز   , شهدای دانش آموز