خدایا...

آواز مرا پیش پدر ومادرم پست وسخن مرا با آن ها خوش گردان،و خوی مرا نرم کن؛

و دل مرا بر آنان مهربان و مرا نسبت به آن ها خوش رفتار و دلسوز گردان...

پروردگارا؛

هرچه بر من تعدی کردند،به گفتار تند و کردار ناپسند،یا حقی از من ضایع کردند

یا در وظیفه ی خود کوتاهی نمودند،من از آن ها در گذشتم و بخشیدم

و از تو می خواهم که عتابت را از آنها برداری؛

چون من رفتار آنان را درباره ی خود نیک شمرده ام،احسان آنها را کامل شناخته

و در کار من هرچه کردند ناخوش ندارم ای پرودگار من...

 


منبع نوشت:قسمت هایی از دعای بیست و چهارم صحیفه ی سجادیه

پ.ن:پیشنهاد میکنم حتما بخونیدش، من که خیلی دوسش دارم!!

عشق نوشت:خوش بختی یعنی "قلب" پدر و مادرت بتپد...

 صحیفه سجادیه