خود شما هم که آقای سلیمانی باشید در نظر ما شهیدید؛

شما شهید زنده هستید.

بله،شما هم شهیدید

شما بار ها در میدان جنگ به شهادت رسیدید...

"امام خامنه ای"

تولدت مبارک حاجی جان...!(20اسفند)


پ.ن:آغا من موندم تو کف این نگاه سردار!!

اصن عاشق این جور نگاه کردناشونم!تن دشمنو میلرزونه!موافقین عایا؟!

غلط املایی نوشت:آغا=آقا!  اصن=اصلا!  عایا=آیا! و... (فارسی را پاس بداریم!!)

 امام خامنه ای   , حاج قاسم   , شهادت