♥•٠·˙
باز هم من زنده ام، آه ای خدا متشکرم!
باز بـاران بر غبــار شیشه ها، 
متشکرم!

باز هم بیداری و خمیازه و صبحی دگر،
دیدن آئینــه و نــور و صـــدا، 
متشکرم!

باز هم یک سفره و یک چای داغ و نان گرم، 
فرصــت دیــدار تـو در این فضــــا،
متشکرم!

بــار دیگر می تــوانم بــو کنم از پنجـــره، 
یـاس خیــس خانه همسایه را،
متشکرم! 

گرچه در این وقتِ پُــر، گهگــاه یـادت می کنم، 
خاطرم جمع است می بخشی مرا، 
متشکرم! 
.
.
.
┘◄ مرحوم حمید مصدق 

عشق نوشت:خدیا ممنووووون به خاطر همه چی...عشق خدا