من خسته است!!

باید خودم را ببرم خانه

باید ببرم صورتش را بشویم

ببرم دراز بکشد...

دلداری اش بدهم؛

که فکر نکند..

بگویم که میگذرد،که غصه نخورد

باید خودم را ببرم بخوابد

من خسته است...

 

عشق نوشت:بعضی حرفا رو نمیشه گفت، باید خورد!!

ولی بعضی حرفا رو نه میشه گفت،نه میشه خورد!

میمونه سر دل! میشه دلتنگی،میشه بغض...میشه سکوت

میشه همون وقتی که

خودتم نمیدونی چه مرگته!!

/ 0 نظر / 84 بازدید