که عشق آسان نمود اول...

"عشقمان"کشید باز هم مطلب بزنیم!!

"عشق"که بکشد کاری اش نمیشود کرد!

این روز ها فقط عشق نمیکشیم!

همزمان چیز های دیگر هم میکشیم به حول و قوه ی الهی!!

درد را ؛استرس را،دعوا را و...

چیزهایی هم میشنویم!کنایه را،تهدید را وحرف های ترحم آمیز را!

میگویند اگر میخواهی عاشق بمانی دور مارا خط بکش.....

راستش یک چیز هایی هم میبینیم!

نگاه های از سر ترحم را،وبر عکس نگاه های عاقل اندر سفیه را!

سر تکان دادن ها را،پچ پچ کردن ها را و...

خلاصه اینکه عشقمان آسان نمود اول!!

ولی افتاد مشکل ها..

اما ایرادی ندارد!حالمان نیمه خوب است و دلمان روشن!!

پای توسل به مادر که در میان باشد مگر میشود دل آشوب بود؟

البته توسل به شرط تلاش!!

هوا بس  "ناجوانمردانه"(خیلییی بیشتر از ناجوانمردانه!) سرد است...

خدا خودش به خیر کند...

/ 1 نظر / 180 بازدید
مرضیه هدایتی

که عشق آسان نمود اول بعدش هم آوارگی در پی یار [گل] سلام بر مهدی مولای خوبان